Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

 1. Ośrodek prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury w szczególności poprzez:

  1. prowadzenie stałych form działalności w postaci amatorskich zespołów artystycznych, sekcji i kół zainteresowań;
  2. organizację imprez kulturalnych;
  3. organizację konkursów, przeglądów, warsztatów, festiwali i wystaw z różnych dziedzin sztuki;
  4. organizowanie i wspieranie imprez artystyczno – rozrywkowych;
  5. promocję kultury Gminy Rzgów i lokalnych twórców kultury;
  6. prowadzenie kursów tańca, muzyki, języków obcych itp.;
  7. współdziałanie z innymi instytucjami oraz organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Rzgów;
  8. podejmowanie działań we współpracy z władzami Gminy Rzgów gwarantujących prawidłowy rozwój życia społeczno- kulturalnego mieszkańców;
  9. współpracę z sołectwami w organizacji lokalnych inicjatyw kulturalnych na terenie Gminy Rzgów.
 2. Ośrodek może na podstawie odrębnych przepisów prowadzić działalność gospodarczą, a uzyskany dochód może być wykorzystany wyłącznie na realizacje zadań statutowych Ośrodka.

  1. Działalność gospodarcza nie może ograniczać, ani utrudniać wykonywania zadań statutowych Ośrodka.
  2. Działalność, o której mowa, może być prowadzona w zakresie:
   • wynajmu pomieszczeń i sprzętu;
   • organizowania przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, edukacyjnym,  rekreacyjnym i rozrywkowym;

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

13-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

17-02-2014 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 519